Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Odiel en Odette worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met Odiel en Odette zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Odiel en Odette. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Odiel en Odette.

2. Prijzen

– Alle prijzen op www.odielenodette.be zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

– Alle onze prijzen zijn inclusief 21% btw, exclusief verzendkosten.

– Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

3. De verkoper

Evelyn Deleye – Kortrijkstraat 44, 8700 Tielt

BTW: BE 0701 811 925

E-mailadres: shop@odielenodette.be

4. Verzending

Odiel en Odette levert binnen Belgie en Nederland.

  • Voor verzending in België rekenen wij een verzendkost aan van € 4,95 (gratis vanaf € 75).
  • Voor verzending in Nederland rekenen wij een verzendkost aan van € 7,95 (gratis vanaf € 150).

We streven de artikelen te verzenden binnen de 24u na ontvangst van bestelling op weekdagen.

5. Artikelen retourneren en ruilen

  • Na ontvangst op het afleveradres heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.
  • De artikelen dienen in originele staat te zijn, onbeschadigd, ongedragen, voorzien van aangehecht artikelkaartje en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden. Indien het artikelkaartje niet meegestuurd is, zijn wij genoodzaakt om 25% van het aankoopbedrag in mindering te brengen op het terug te storten bedrag.
  • Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door Odiel en Odette niet aangenomen, ongeacht de reden van het terugsturen.
  • De kosten voor het retour sturen zijn voor eigen rekening
  • Bij retourneren zal het retour te ontvangen bedrag ( excl. verzendkosten ) binnen 14 dagen aan u overgemaakt worden.
  • Geretourneerde solden items worden standaard omgezet in een waardebon.

6. Garantie

Onze producten zijn onderworpen aan een wettelijke garantie: als een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen. De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het betaalde bedrag aan de koper. Deze waarborg beperkt zich tot verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Enkel bij het gevolg van opzet of grove fout staan wij in voor de schade.

7. Prijzen en drukfouten

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

8. Vragen of klachten

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via shop@odieleenodette.be. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee. We houden we u op de hoogte van elk onderzoek.

9. Auteursrecht en kopierecht

De inhoud van deze website en andere publicaties van Odiel en Odette zijn eigendom of staan onder licentie van Odiel en Odette of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.

10. Aansprakelijkheid

Al de artikelen die wij verkopen worden op www.odielenodette.be zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld, mocht er zich toch een fout voordoen op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld. De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken (bvb. door de instelling en kwaliteit van uw beeldscherm).
Odiel en Odette kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten die worden aangeboden op onze website.

Scroll naar boven